Restauratiewerken

Claes Claeszhofje (tussen de Tuinstraat en Egelantiersstraat)
Claes Claeszhofje (tussen de Tuinstraat en Egelantiersstraat)

De Stichting Diogenes en de daarmee verwante tros van kleine stichtingen trachtte zoveel mogelijk restauraties te ondernemen die door sommige monumentenzorgers een twijfelachtige onderneming werden gevonden. Restauraties waarvan het authentieke historische element gering is. Echter, de betekenis van een gebouw in het stadsbeeld en het juiste gebruik ervan, zijn zaken die meetellen. Door constructief herstel en vernieuwing van de inwendige woonvoorzieningen ontstaan woningen waaraan een sterke hedendaagse behoefte is, ook wat hun omgeving betreft. Het stadsbeeld ter plaatse wordt hersteld. Een reconstructie kan bovendien een ‘gewond stadsdeel’ doen herstellen of een stedenbouwkundige ontwikkeling in gunstige zin bijstellen.

Overzicht van restauratiewerken

Eerste Tuindwarsstraat 19 (1961)
Nieuwe Leliestraat 98 (1962)
Koestraat 34-36 (1963)
Barndesteeg 15 (1963/64)
Egelantiersgracht 66-68-70 (1963/64)
Nieuwe Looiersdwarsstraat 1 (1964)
Weteringstraat 16-18 (1964/65)
Egelantiersgracht 15 (1964/65)
Leliegracht 60 (1964/65, verkocht in 1982)
Zandhoek 10 (1964/65)
Langestraat 72 (1965)
Warmoesstraat 5 (1965/66, verkocht in 1976)
Prinsengracht 124-126 (1966/68, verkocht in 1972)
Nieuwe Looiersdwarsstraat 3 (1966)
Wolvenstraat 17 (1966/67, verkocht in 1972)
Oudezijds Voorburgwal 66 (1968/69)
Reguliersdwarsstraat 31 (1969/70, verkocht in 1972)
Goudsbloemstraat 79-81-83 (1970)
Egelantiersgracht 223 (1970)
Noorderstraat 68-70 (1970/71, verkocht in 1972/73)
Nieuwe Looiersstraat 66 (1970/71)
Nassaustraat 14-16, Haarlem (1971/72, verkocht in 1979)
Herengracht 109 (1972)
Koestraat 7-9 (1973/74)
Eerste Anjeliersdwarsstraat 26-34, v/h 20-22 (1974/75)
Tweede Anjeliersdwarsstraat 20-22 (1975, verkocht in 1976)
Eerste Tuindwarsstraat 21 / Tuinstraat 58 (1975)
Tweede Anjeliersdwarsstraat 18 (1975/76)
Anjeliersstraat 89 (1975/76)
Oudezijds Achterburgwal 79 (1976)
Tuinstraat 148-150 (1976)
Binnen Brouwersstraat 24 (1976/77, verkocht in 1979)
Boomstraat 33 (1977/78, verkocht in 1991)
Grote Bickersstraat 83 (1977/78)
Brouwersgracht 191 (1977/78)
Langestraat 43-45 (1977/78)
Eerste Tuindwarsstraat 14 (1977/78)
Brouwersgracht 193-195 (1978/80)
Brouwersgracht 70 (1979/80)
Javastraat 126 (1987)
Oudezijds Achterburgwal 73-75-77 (1987/88)
Rozengracht 50 (1989)
Nieuwe Leliestraat 37 (1994)
Oudekerksplein 58 (1994)
Binnen Brouwersstraat 4 (1995)
Kerkstraat 300 (1996/97)
Binnen Brouwersstraat 11 (1997/98)
Binnenkant 28 (1999/2000)
Tuinstraat 169-171 (2000/01)

Overige restauraties door het restauratiebureau

Behalve de bouw- en restauratiewerken voor eigen rekening heeft het Diogenes-bureau de werken begeleid van andere stichtingen. Meestal zijn deze stichtingen ook in het Aalsmeerder Veerhuis gevestigd: het Aalsmeerder Veerhuis voert het gemeenschappelijke secretariaat van deze stichtingen. Enkele van de panden op de onderstaande lijst zijn geheel of gedeeltelijk verkocht, meestal aan de huurders.

Egelantiersstraat 18-54 / Eerste Egelantiersdwarsstraat 1-5 / Tuinstraat 35-49 (St. Claes Claesz. Hofje, 1968/73)
Lindengracht 49-51-53 (St. Aristoteles, 1970/72)
Bethaniëndwarsstraat 18 (St. Aristoteles, 1971)
Prinsengracht 562-564 / Spiegelgracht 2 (St. Aristoteles, 1971/73)
Palmgracht 73-81-83 (St. Aristoteles, 1973)
Kerkstraat 100 (St. Aristoteles, 1973)
Huis De Pinto, Sint Antoniebreestraat 69-69a (St. De Pinto, 1974/75, verkocht in 1998)
Zwanenburgwal 8-10-12 (St. De Pinto, 1975/76)
Raamgracht 17 (St. Aristoteles, 1976)
Prinsengracht 84-86-88 (St. Aristoteles, 1977)
West-Indisch Huis, Haarlemmerstraat 75 (St. West-Indisch Huis, 1977/81)
Singel 322-324 (St. Aristoteles, 1978)
Palmstraat-Lijnbaansgracht 20-21A (St. Jan Pietersz. Huis, 1981/82)
Reyer Anslostraat 3-5 (St. Jan Pietersz. Huis, 1983)
Oudezijds Achterburgwal 69-71 (St. Jan Pietersz. Huis, 1983)
Kapel van het Swigters Hofje (R.C. Oude Armenkantoor, 1983)
Anjeliersstraat 87 (St. Claes Claesz. Hofje, 1986/87)
Tussen Kadijken 8-10-12 (St. Jan Pietersz. Huis, 1987)
Bethaniënklooster, Barndesteeg 4-6 (St. Bethaniënklooster, 1988/89, overgenomen door de St. Jan Pietersz. Huis, verkocht in 2015)
Anjeliersstraat 85 (St. Claes Claesz. Hofje, 1994/95)
Rokin 114 (St. Arti Monumenten, 1998/99)
Keizersgracht 718 (St. Jan Pietersz. Huis, 2002)

Bijna alle panden zijn direct na de verwerving gerestaureerd. De meeste panden zijn sindsdien opnieuw in de steigers geweest voor groot onderhoud en/of woningverbetering, met name in de periode 1983-1997.

N.B. De St. Jan Pietersz. Huis is niet meer in het Aalsmeerder Veerhuis gevestigd.

Niet gerestaureerde panden zijn niet vermeld.

Restaurerende instelling te Amsterdam