Claes Claesz. Hofje, Egelantiersstraat 18-54 / Eerste Egelantiersdwarsstraat 1-5 / Tuinstraat 35-49

Claes Claeszhofje (tussen de Tuinstraat en Egelantiersstraat)
Claes Claeszhofje (tussen de Tuinstraat en Egelantiersstraat)

In 1965 werd de stichting Claes Claesz Hofje opgericht. In deze stichting hadden Diogenes en Anslo’s Hofje hun belendende percelen ingebracht. Het was een sinds vele jaren verlaten, door klimop overgroeid complex van negen huisjes, omgeven door enkele zwaar bouwvallige panden en een leeggesloopt terrein dat voor opslag van oud ijzer werd gebruikt. Zoals het er nu staat, bevat het hofje 22 panden, daarvan zijn er elf gerestaureerd, negen herbouwd met gebruikmaking van archiefgegevens en van elders afkomstige oude materialen, één inpandig huisje is nieuw, en één pand is constructief hersteld en bewoond gebleven. Op een der herbouwde huizen staat een fraai gebeeldhouwde top, afkomstig van een omstreeks 1910 op de Zeedijk gesloopt huis. De zandstenen fragmenten zijn destijds verkocht aan een sloper in Oudewater en daarna verder verkocht aan een handel in oude materialen in Zierikzee. Die brokken zijn naarAmsterdam teruggebracht, zorgvuldig hersteld en in het plan voor het hofje opgenomen. Van één der te herbouwen huizen aan de Tuinstraat werd de gevelbreedte aan die top aangepast.

De restauratie van het bouwblok met het Claes Claesz. Hofje in de Jordaan (tussen de Tuinstraat en de Egelantiersstraat) is één van de particuliere initiatieven geweest die de grootscheepse sloop van de buurt hebben voorkomen. In het Schetsplan-1970 wilde de gemeente bijna de gehele buurt slopen. De Actie Jordaad, gecombineerd met enkele restauratieprojecten waaronder die van het Claes Claesz. Hofje, hebben dit plan in de prullenbak doen belanden.

Gerestaureerd door de Stichting Claes Claesz. Hofje in 1968/73.

Restaurerende instelling te Amsterdam