Brouwersgracht 70

Dit 17de eeuwse pand is in ca. 1780 verhoogd en werd in de 20ste eeuw zwaar bouwvallig. Het werd één van de duurste restauraties van Diogenes. De gevel is opnieuw opgemetseld, terwijl de kroonlijst op zijn plaats bleef.

Gerestaureerd in 1979/80.

Restaurerende instelling te Amsterdam