Egelantiersgracht 15

Van het wegens instortingsgevaar gesloopte achterhuis mocht alleen de parterre met een kap worden herbouwd.

Gerestaureerd in 1964/65.

Restaurerende instelling te Amsterdam