Goudsbloemstraat 79-81-83

Goudsbloemstraat 79-81-83 (gerestaureerd door Stichting Diogenes in 1970)
Goudsbloemstraat 79-81-83

De restauratie van deze prachtige 17de-eeuwse drieling in 1969 was in feite een opknapbeurt, waarbij modern woongerief werd aangebracht. Verzakkingen waren er niet en er kon gekozen worden voor een conserverende restauratie.

De restauratie van deze woningen is één van de particuliere initiatieven geweest die de grootscheepse sloop van de buurt hebben voorkomen. In het Schetsplan-1970 wilde de gemeente bijna de gehele buurt slopen. De Actie Jordaad, gecombineerd met enkele restauratieprojecten waaronder die van het Claes Claesz. Hofje, hebben dit plan in de prullenbak doen belanden.

Gerestaureerd in 1970.

Restaurerende instelling te Amsterdam