Huis de Pinto, Sint Antoniesbreestraat 69-69a

De restauratie van het Huis de Pinto was een stap vooruit in het denken van monumentenzorgers. Het ging hier niet alleen om de restauratie van een individueel monument, maar ook om het behoud van een buurt, waar een grote verkeersdoorbraak doorheen was gepland. Het Huis de Pinto stond letterlijk in de weg. De restauratie heeft de verkeersdoorbraak onmogelijk gemaakt. Daarmee heeft de restauratie van het Huis de Pinto een belangrijke cruciale rol gespeeld in de verandering van het gemeentelijk beleid van ‘cityvorming’ naar ‘bouwen voor de buurt’.

De Stichting De Pinto heeft niet alleen het Huis de Pinto in de Sint Antoniesbreestraat maar ook een aantal panden aan de Sint Antoniesluis gerestaureerd.

Gerestaureerd door de Stichting De Pinto in 1974/75 en verkocht in 1998 aan de NV Stadsherstel.

Restaurerende instelling te Amsterdam