Langestraat 72

De door Diogenes in 1964 uitgevoerde restauratie beperkte zich nog noodgedwongen tot de verdiepingen. Het huis was als bont-verwerkingsfabriek in gebruik geweest, nu kreeg het weer een woonfunctie. Toen de parterre vrij kwam van huur, werd de restauratie voltooid met een pui die beter past bij de bovenbouw. Inmiddels heeft opnieuw een, vooral inwendige restauratie plaatsgevonden. In deze recente restauratie is een uniek 17de eeuws kruiskozijn in de achtergevel gereconstrueerd.

Gerestaureerd in 1965, opnieuw in 2001.

Zie ook: Langestraat 72.

Restaurerende instelling te Amsterdam