Over onze ANBI-status

PAGINA IN AANBOUW – nog niet publiceren

De stichting heeft de officiële status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de stichting, wanneer de status is verleend, over uw schenking of legaat geen belasting hoeft te betalen. Schenken aan de stichting biedt u bovendien fiscaal voordeel. De status als culturele ANBI betekent dat u 1,25 keer het bedrag dat u schenkt als gift mag aftrekken.

Voor uw informatie verschaffen wij hierbij de volgende gegevens over onze stichting als culturele ANBI:

  • de naam: Stichting Diogenes
  • het fiscaal nummer: 2956743
  • het KvK-nummer: 41197435
  • contactgegevens: Aalsmeerder Veerhuis, Sloterkade 21, 1058 HE Amsterdam. Zie verder het contactformulier.
  • het beleidsplan: in bewerking
  • het bestuur (PDF-bestand)
  • het beloningsbeleid: Het bestuur ontvangt geen renumeratie. De Stichting doet haar secretariële en financiële administratie bijhouden door een directeur, die daarvoor een passende beloning ontvangt.
  • de panden (PDF-bestand)
  • overige gegevens zoals uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording vindt u hier (PDF-bestand).

Meer informatie over de ANBI-regeling vindt u op de ANBI-website.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een fonds op naam, over fiscaal voordelig schenken of nalaten aan de stichting? Neem dan contact op met ons kantoor of raadpleeg uw notaris. Meer informatie over de ANBI-regeling vindt u ook op: www.belastingdienst.nl.

Restaurerende instelling te Amsterdam